5. SHIN – TheShinCourse – Nederlands

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Deel 5. Liefde voelen voor jezelf en anderen

In het vorige deel zijn we tot de conclusie gekomen dat gevoel altijd een startpunt nodig heeft, dus een in het brein opgeslagen referentiekader. Zonder een referentiekader kan gevoel niet zomaar uit het niets ontstaan. Vanuit die uitleg hebben we de stap gemaakt naar de betekenis en mogelijke emotionele lading van woorden.

De betekenis en emotionele lading van woorden is een goed voorbeeld van hoe krachtig referentiekaders jarenlang werken. De betekenis van woorden, plus de emotionele lading van die woorden wordt je geleerd van je opvoeders. Die opvoeders volgen vaak de maatschappelijke betekenis van woorden en niet hoe jouw individuele biologie op de betekenis van een woord reageert. En dus hebben we al meteen een van de hoofdredenen te pakken waardoor disbalans ontstaat.

Woorden zijn erg krachtig. Ze beïnvloeden de beslissingen die je neemt en zijn tevens van invloed op je gezondheid. Genoeg redenen dus om de werkelijke betekenis van woorden te achterhalen. Dit is essentieel ander blijf je vastzitten aan de betekenis die je klakkeloos in je vroege jeugd hebt aangeleerd om als waarheid aan te nemen.

Slechts weinig mensen realiseren zich dat zij zelf een persoonlijke keuze hebben om woorden een (nieuwe) betekenis te geven. Als ze dat meer zouden doen, zouden zij veel meer invloed hebben op hun referentiekaders en dus ook op hun eigen balans en gezondheid.

De woorden die door andere mensen uitgesproken worden, kunnen een enorme impact hebben op je eigen gevoel via jouw interne referentiekader. Door je gevoel te laten beïnvloeden door de woorden van anderen, leg je de afstandsbediening van jouw geluksysteem feitelijk uit handen bij derden. Daarmee verhoog je het risico op disbalans voor jezelf. De oplossing ligt in de mogelijkheid die je hebt om jouw interne referentiekader krachtig aan te passen. Dit in plaats van de schuld van jouw gevoel altijd bij de externe factoren te leggen.

Het gaat niet om begrip te tonen, maar om begrip te voelen voor de ander en dus indirect weer voor jezelf. Empathie is het automatische gevolg wanneer je begrip voelt vanuit jouw interne biologische functionaliteit.

We hebben het gehad over het beoordelen en veroordelen van anderen en dus indirect van jezelf. Je beoordeelt anderen op basis van jouw gepercipieerde waarheid en eigen referentiekader. Wanneer je anderen beoordeelt of veroordeelt, veroordeel je eigenlijk indirect jouw eigen referentiekader. Dit staat je eigen balans status in de weg. De oplossing is om via begrip en empathie tot het punt te komen dat je het beoordelen en veroordelen van anderen niet langer nodig hebt. Op die wijze beoordeel en veroordeeld je niet langer jezelf. Zo verander je jouw zelfbeeld en open je de weg naar zelfliefde.

Via de bovengenoemde stappen en onderdelen komen we tot de inleiding van deel 5. Dit hoofdthema is, liefde voelen voor jezelf en anderen. De rode draad in dit vijfde deel gaat over de oorzaken van disbalans en hoe disbalans in de weg staat van liefde voor jezelf en liefde voor anderen. We bespreken tal van thema’s die disbalans kunnen veroorzaken, die herkenbaar zijn voor veel mensen en dus ook gevoeld worden.

Denk maar bijvoorbeeld aan de relatie tussen een geloof, een eigen mening en je vrije wil hebben. Als je deze relatie niet voldoende begrijpt en toepast, kan dit voor heel wat problemen zorgen.

Kortom het is weer een interessant hoofdstuk met een hoop praktische vragen en antwoorden. Dit hoofdstuk is er met name op gericht om de obstakels die zelfliefde in de weg zitten uit de weg te ruimen.


, begin hier je training

Shopping Cart
Scroll to Top