NCE – Hoofdstuk 18: De wet van zelfbeschikking

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Hoewel wij natuurlijk al heel veel hersenwetten met je gedeeld hebben, zijn wij in het vorige hoofdstuk van start gegaan met de specifieke uitleg van de belangrijkste hersenwetten die wij ook in onze bestseller Why of Everything behandelen.

Het fijne van hersenwetten is dat ze voor iedereen van toepassing zijn, lekker concreet en inzetbaar in het dagelijkse leven. Het belangrijkste is wel dat je met hersenwetten gericht kunt sturen op het creëren van je eigen geluk. Hersenwetten ontsluiten de wijsheid die al in je zit. Daarnaast kun je hersenwetten gebruiken om anderen in beweging te krijgen. Met name de hersenwet van de activatie van je eigen intrinsieke motivatie en de activatie van de intrinsieke motivatie van anderen zijn daarbij essentieel.

Omdat de hersenwetten gericht zijn op de oorzakelijke werking van je brein zijn deze dus in tal van situaties bruikbaar en veel effectiever dan de meeste andere methodes. Andere methodes zijn vaak gericht op handeling en gedrag en daar zit niet de oplossing. Met behulp van de hersenwetten ben jij dus in staat om Ja te zeggen maar vooral ook om Ja te doen.

In dit deel gaan we verder met de uitleg van de hersenwetten. We behandelen de wet van zelfbeschikking, de techniek van het stellen van vragen en hoe zelfbeschikking kan leiden tot faillissement. De wet van zelfbeschikking is niet zonder gevaren …….

Shopping Cart
Scroll to Top