NCE – Hoofdstuk 4: Breinschool en breinkennis

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

De eerste drie delen van het leerprogramma zitten er al weer op. De meeste van je medecursisten gaan op dit punt nog even terug naar de eerste delen, om ze opnieuw te doen. Je zult merken dat je nu met meer kennis opbouw, andere zaken leest en leert dan de eerste keer dat je de informatie zag.

Je hebt al wat basis info geleerd en waarschijnlijk merk je dat jouw inzicht al een beetje begint te veranderen. In praktijk ga je dan onbewust ook al iets anders met gebeurtenissen om. Wellicht voelt jij je wat minder snel geïrriteerd, of ben je minder snel teleurgesteld en down. In de eerste drie delen van dit breinkennis leerprogramma hebben wij het met jou gehad over:

  • de periode van conceptie tot aan je geboorte,
  • van geboorte tot aan 8 jaar en,
  • over de periode van 8 jaar en ouder.

We hebben je meegenomen in hoe deze drie periodes elk een overheersende, vaak onopgemerkte rol spelen in je volwassen leven. De mate waarin je balans vindt en dus gelukkig en succesvol bent, wordt voor een belangrijk deel door deze periodes bepaald. Met de impact van deze periodes op je leven begrijpen, ben je er nog niet. Het sneller herkennen van de obstakels op de weg is essentieel om je persoonlijke balans te bereiken.

Daarom nemen we je in de volgende drie delen verder mee op reis langs de biochemische werking van je brein. We leggen je uit hoe je brein standaard obstakels opwerpt om je te dwarsbomen.

  • In dit (vierde) deel leggen we uit wat de relatie is tussen gebeurtenissen uit het verleden en de zorgen in je huidige leven. We laten je ervaren hoe deze combinatie  je geluksysteem dwars kan zitten
  • In het vijfde deel gaan we ‘de waarheid’ onderzoeken. We stellen de vraag of het kan zijn dat jouw waarheid geen waarheid is. Als dat zo is, dan neem je dus door een verkeerd uitgangspunt de verkeerde beslissingen
  • In het zesde deel gaan we dieper in op wat ‘natuurlijke weerstand’ voor je brein is. We ontdekken hoe dit de groei naar de betere of mooiere versie van jezelf tegenhoudt.

Niemand van ons is naar een breinschool geweest om de doodeenvoudige reden dat die niet bestaat (behalve dit breinkennis leerprogramma). Als er wel een breinschool zou zijn geweest, dan had je geleerd hoe dat alles bepalende orgaantje in je hoofd alles aanstuurt en bepaalt. Zonder precies te weten hoe dit orgaan werkt vertrouwt je er wel elke seconde van de dag op, er is immers geen alternatief. Maar dat is niet altijd even verstandig. Als je echter wel weet hoe je brein werkt …….. ontdek je automatisch hele andere uitkomsten.

Iedereen maakt zich in mindere of meerdere mate zorgen over van alles en nog wat. De vraag is echter of deze zorgen wel terecht zijn. Welke rol spelen je hormonen bij registraties uit een verleden. Maar ook bij je zorgen van vandaag en je geluk voor morgen? Wat doen zorgen met je gezondheid? Op basis waarvan neemt je brein beslissingen? Verschillen mannen en vrouwen in hoe ze met zorgen omgaan? Zijn mannen doorgaans gelukkiger dan vrouwen, of is dit precies omgekeerd? Als we problemen tegenkomen in ons leven hoe kan je daar dan het beste mee omgaan? Hoe kun je problemen structureel oplossen, i.p.v. dat ze telkens terugkomen?

Kortom, een hele lijst met belangrijke vragen. De antwoorden op deze vragen gaan je helpen om de volgende stap naar structurele balans te vinden. Veel plezier!

Shopping Cart
Scroll to Top