Maand 1. Deel 1. Je hebt niet geleerd hoe je brein werkt

Om te begrijpen hoe wij als SparkWise tot het SHIN model zijn gekomen, is het essentieel om te leren begrijpen hoe de biologische aansturing van het menselijk brein werkt. We maken dit niet te moeilijk want dan haakt je brein af, maar we zullen het verdelen in twee duidelijk te begrijpen delen.

Wij maken altijd een essentieel verschil en onderscheid tussen je unieke biologische enkelvoudige persoonlijke identiteit en je meervoudige maatschappelijke identiteit(en), ofwel maatschappelijke rollen. Dit is het startpunt van je begripsopbouw. Als je hier niet start dan zit je al in het gevolg en niet in de oorzaak. Dit is dus een essentieel onderdeel van je persoonlijke opbouw. Eerst leren dat je die twee persoonlijkheden bezit, om ze in later stadium veel beter te kunnen bedienen.

Biologie en maatschappij het ongelukkige huwelijk
Als we worden geboren, zijn we het bijzondere product van een prachtige biologie. We hebben 9 maanden de tijd gehad om te ontwikkelen via celdeling in de baarmoeder vanuit de masterstamcel (met een moeilijk woord de Totipotente Zygote). Die masterstamcel is de samenvoeging van de mannelijke zaadcel en de vrouwelijke eicel en daardoor per persoon dus altijd uniek, omdat de relatie van je ouders biologisch uniek is.

De meest essentiële vragen zijn natuurlijk: hoeveel en welke karaktereigenschappen zitten er precies in die samenvoeging van die twee unieke cellen vanaf de conceptie? Welke elementen van je werkelijke biologische persoonlijkheid wordt daarbij gevormd in jouw nieuwe DNA? De andere vragen zijn, in hoeverre is jouw unieke en individuele DNA structuur van invloed op je opvoeding die je krijgt van je opvoeders? Werken die twee delen DNA en opvoeding goed samen? Is je gevoel of juist jouw intelligentie de belangrijkste factor van jouw persoonlijkheid? Of zorgt een niet correcte samenwerking tussen gevoel en intelligentie juist voor de basis van de disbalans, zoals veel mensen voelen? Hoe zit disbalans precies in elkaar biologisch gezien? Hoe weet je brein dat het disbalans moet voelen, of dat het balans moet voelen? Wat is de logische biologische functie van disbalans?

Psychologische insteek
Nu wordt er al decennia lang, vanuit de psychologische hoek, op gestuurd dat denken de basis is van gevoel. Inmiddels is dat een achterhaalde visie. Deze achterhaalde visie is voor veel mensen nog nieuw en behoeft een gedegen uitleg, zodat je brein begrijpt wat de juiste biologische volgorde is van het creëren van gevoel en denken. En welke functies dit heeft.

We kunnen tegenwoordig met de huidige technologieën en hernieuwde wetenschappelijk inzichten meten hoe een gevoelsstroom of een gedachtestroom door het brein wordt aangezet, hoe het wordt geregistreerd, wordt verwerkt en wordt opgeslagen. Dat is natuurlijk uitermate interessant, want door dat inhoudelijk veel beter te begrijpen, krijgen we veel meer controle over het sturingsmechanisme van ons geluksgevoel. Als we daarbij leren dat ons angstsysteem in essentie niet onze vijand is maar onze vriend(in), dan betekent dit ook dat ons gevoel veel sneller werkt dan onze intelligentie. Dit komt omdat ons gevoel systeem direct gekoppeld is aan ons angstsysteem. Ons angstsysteem moet immer telkens de afweging maken of een situatie, mens, dier of ervaring dodelijk gevaarlijk is voor ons. Door de werkelijke functie van ons angstsysteem te benoemen als biologisch alert systeem leren we volledig anders om te gaan met de functie van dat angst, cq alert systeem. De belangrijke vragen zijn:

Is schuld negatief?
Schuld is voor het brein een interessant woord. Het wordt in de meeste gevallen negatief ingezet en is daardoor een goed voorbeeld van de voorprogrammatie die je meekrijgt vanuit je opvoeding. Je bent namelijk ook “schuldig” aan je eigen geluk. En dan is het woord opeens niet meer negatief.

Je bent dus niet schuldig aan niet begrijpen hoe je brein nu eigenlijk werkt en je opvoeders zijn daar ook niet schuldig aan. Je hebt het simpelweg nog nooit geleerd in je opvoeding. Dus welkom in deze basiscursus waar je gaat leren begrijpen waar je gevoel zit, hoe je dat gevoel structureel in je voordeel kunt beïnvloeden. Maar tevens hoe je intelligentie precies werkt en hoe je intelligentie maximaal kunt inzetten om je gevoelsbeslissingen te ondersteunen.

We gaan bovenstaande onderdelen uitgebreid bespreken en we gaan je diverse vragen stellen. In de juiste antwoorden zullen we uitgebreid ingaan op de hoe, waarom en wat. Op die manier bouw je meer kennis op en krijg je een veel breder beeld van wat je allemaal nog NIET weet over de werking van je brein.

Shopping Cart
Scroll to Top