Monthly N.C.E brain knowledge video course

49,99 / month and a 50,00 sign-up fee

English below

Dit persoonlijke jaarlijkse neurowetenschappelijke video leerprogramma, helpt je zelfontwikkeling drastisch. Wij geven je elke maand toegang tot de nieuwste kennis. Het video leerprogramma behandelt alle soorten brein zaken. Gesegmenteerd per onderwerp en allemaal gebaseerd op ons Amazon #1 best-selling boek: “Why of Everything -Nederlands”.

Veel plezier met het bijscholen van je brein.
==================================================

This personal annual neuroscientific video course will help your self development drastically. We grant you access on a monthly basis to the latest knowledge. The video course will handle all kinds of brain issues. Segmented per topic, all based on our Amazon #1 best-selling book: “Why of Everything”. Have fun educating your brain.

Category:

Shopping Cart
Monthly N.C.E brain knowledge video course
49,99 / month and a 50,00 sign-up fee
Scroll to Top